O nás

Spoločnosť RedBase poskytuje široké spektrum služieb v oblasti podpory IT, pričom hlavný dôraz kladieme na produkty portofólia spoločnosti Oracle. Našou doménou je administrácia databáz, kde máme najvačšie skúsenosti overené v praxi mnohými spoločnosťami svetových mien pôsobiacimi nielen na Slovensku. Medzi hlavné poskytované služby patria konzultácie, migrácie, upgrade, lokálna ako aj diaľková správa zákazníckych systémov a taktiež analýza rôzných špecifických požiadaviek klientov.

Okrem správy databázových systémov poskytujeme službu Database Hosting, pri ktorej databázy bežia na našich systémoch a zákazníkom tak úplne odpadá starostlivosť o databázové prostredie a s tým spojené výdavky. Naša spoločnosť preberá na seba starostlivosť o hardware, licencie, inštaláciu, monitoring, zálohovanie, ladenie výkonnosti – jednoducho o všetko čo súvisí s behom DB systému – a zákazník sa tak može venovať kľúčovým otázkam svojho podnikania. Doplnkom k Database Hostingu je služba Server Hosting, kde má zákazník k dispozícii vlastný dedikovaný server konfigurovaný a spravovaný našou spoločnosťou.

Naše skúsenosti nie sú limitované len na určité technológie, ale máme bohatú prax aj v oblasti prevádzkových procesov, incident managementu, change managementu, problem managementu, ako aj dokumentácii a configuration managemente, podopreté ITIL školeniami.

V spoločnosti RedBase nájdete profesionálne riešenia a prístup špecialistov, pre ktorých je prvoradá spokojnosť zákazníka a bezproblémový chod nám zverených systémov.