Bezpečnosť databáz

S rastom objemu dát rastú aj nároky na ich zabezpečenie. Dve tretiny citlivých alebo legislatívne regulovaných informácií sú uložené v databázach, a aj napriek tomu je často práve databázová bezpečnosť značne zanedbávaná. Koncepčné riešenie bezpečnosti IT musí vždy začínať od základu, a tým sú práve vaše databázy.
Či už potrebujete spĺňať legislatívne požiadavky kladené na zabezpečenie informácií alebo jednoducho chcete mať svoje dáta v bezpečí, u nás ste na správnom mieste. Zabezpečíme vám bezpečnostný audit aj následnú implementáciu vhodných bezpečnostných opatrení alebo konkrétnych riešení.
Oracle ponúka široké portfólio bezpečnostných riešení, ktoré vám pomôžu splniť aj tie najnáročnejšie požiadavky týkajúce sa bezpečnosti databáz. Nechajte si od nás poradiť pri návrhu, implementácii a konfigurácii nasledujúcich riešení:

Oracle Advanced Security

 • pomoc pri dodržiavaní legislatívnych nariadení ako sú: Sarbanes-Oxley, Payment Card Industry (PCI),
  Data Security Standard (DSS), Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)
 • transparentné šifrovanie na úrovni celej databázy, jednotlivých stĺpcov alebo prenosu dát po sieti bez akéhokoľvek zásahu do existujúcich aplikácií

Oracle Audit Vault

 • audit databáz v reálnom čase v spojení so zabezpečeným úložiskom nazbieraných informácií
 • detekcia, analýza a reporting hrozieb

Oracle Label Security

 • klasifikácia dát a riadenie prístupu k dátam na základe predošlej klasifikácie

Oracle Configuration Management

 • centrálny bod na detekciu, skenovanie bezpečnostných dier a hodnotenie zhody s legislatívnymi požiadavkami

Oracle Secure Backup

 • šifrovanie citlivých dát na médiach určených na zálohu

Oracle Database Firewall

 • ochrana pred útokmi SQL injection
 • monitorovanie databázovej aktivity (nielen Oracle databáz)

Oracle Database Vault

 • zamedzenie prístupu k citlivým dátam pre databázových administrátorov a neautorizovaných
  užívateľov
 • vynucovanie preventívnych bezpečnostných opatrení na databázovej úrovni

Oracle Data Masking

 • maskovanie citlivých produkčných dát pre použitie v testovacom prostredí tak ako to ukladá mnoho legislatívnych nariadení

Oracle Total Recall

 • bezpečné úložisko historických dát za účelom auditu alebo prevencie chýb spôsobených používateľmi