Kontakt

RedBase s.r.o.
Chočská 1527/7-35
026 01 Dolný Kubín
Slovenská republika

Tel.: +421 907 336 252
E-mail: redbase@redbase.sk

Obchodné informácie

IČO: 46 897 411
DIČ: 2023640718
IČ DPH: SK2023640718
RedBase s.r.o. zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, vložka č. 85255/B

Bankové spojenie:

Unicredit bank Slovakia a.s.
Číslo účtu: 11 9265 2007/1111
IBAN: SK52 1111 0000 0011 9265 2007
SWIFT (BIC): UNCR SK BX