Urgentná podpora

Potrebujete bezodkladnú podporu pre vaše systémy? Máte problém obnoviť prevádzku alebo ste stratili dôležité dáta?

Spoločnosť RedBase poskytuje urgentnú podporu aj v takýchto situáciách. Zabezpečujeme naliehavú správu systémov, či už z hľadiska obnovy dát, prevádzky alebo analýzy a ladenia prostredia.

Máme bohaté skúsenosti s obnovou dát s rôznymi organizáciami a prostrediami, za použitia konvenčných aj nekonvenčných spôsobov ako sú napríklad:

  • Obnova dát z fyzickej zálohy
  • Dolovanie a extrakcia dát z poškodených a nekonzistentných databáz
  • Korekcia poškodených redologov za účelom obnovenia prevádzky
  • Obnova dát v čase pre špecifické objekty databáz
  • Obnova a korekcia konfigurácie systémov

Máte problémy s vysoko dostupnými prostrediami ako sú Oracle Real Application Cluster alebo Oracle DataGuard? V tejto oblasti poskytujeme široké spektrum produktov a podpory. Radi vám poskytneme naše služby napríklad pri:

  • Obnove a úprave konfigurácie systémov vašich vysoko dostupných riešení (RAC, Oracle DataGuard)
  • Obnove synchronizácie prostredí ako sú Oracle DataGuard, Streams, GoldenGate

Služby urgentnej podpory poskytujeme aj bez predošlej spolupráce, a tak nás neváhajte kontaktovať v prípade, že potrebujete pomôcť s akýmkoľvek problémom.