Databázové služby

Špecifické projekty si vyžadujú špecifické vedomosti. V našej spoločnosti ste na správnom mieste pokiaľ hľadáte špecialistov na Oracle platformu. Máme dlhoročné skúsenosti s implementáciou najrozmanitejších Oracle konfigurácií na takmer všetkých podporovaných platformách.

V dnešnej dobe rýchleho pokroku IT technológií sú činnosti ako inštalácie, konfigurácie, upgrade, patching a snaha o udržanie kroku s dobou zložité a vyžadujú si neustále vzdelávanie a zdokonaľovanie. Sledovanie trendov a drahé školenia pre interných zamestnancov sú náročné a často nerealizovateľné. Môžu viesť prinajmenšom k neoptimálnemu využívaniu existujúcich prostriedkov, v horšom prípade k ohrozeniu produkcie.
V takomto prípade môže byť naša spoločnosť veľkým prínosom. Všetci naši odborníci sú špecializovaní na požadované technológie a sú neustále vedení k vzdelávaniu sa a sledovaniu trendov. S nami si môžete byť vždy istí, že všetky nami nasadzované riešenia sú založené na najnovších poznatkoch, technológiách a sú overené v praxi.

Okrem bežne poskytovaných riešení sa zameriavame na vysoko dostupné a výkonné (HA – high availability) riešenia ušité priamo na mieru podľa potreby zákaznika. V duchu architektúry maximálnej dostupnosti (MAA – Maximum Availability Architecture) konfigurujeme a implementujeme produkty ako sú Oracle Data Guard, Oracle Real Application Cluster, Oracle Streams, podpora full textového vyhľadávania pomocou technológie Oracle Text a iné.

Služby ktoré poskytujeme:

Analýza prostredia:

 • Preskúmanie a zdokumentovanie súčasného stavu databázového prostredia s návrhom možných vylepšení.
 • Prehodnotenie implementácie zálohovania, kontrola procesov a možností obnovy dát.
 • Analýza využitia hardwerových prostriedkov a prognóza trendov vývoja prostredia.
 • Analýza rizík súčasnej architektúry databáz z hľadiska dostupnosti, škálovateľnosti a bezpečnosti.


Konzultačné služby:

 • Návrh riešení založený na analýze prostredia
.
 • Podpora pri riešení externých alebo jednorázových projektov.
 • Návrh nových prostredí a služieb s ohľadom na obchodný model.
 • Odporúčania na odstránenie bezpečnostných rizík.
 • Detekcia a eliminácia výkonnostných problémov.


Správa databáz:

 • Poskytovanie vzdialenej alebo lokálnej správy Oracle systémov.
 • Implementácia Oracle inštalácií a konfigurácií.
 • Nasadzovanie monitorovacích a reportovacích nástrojov.
 • Implementácia vysoko dostupných riešení (HA) za použitia nástrojov ako sú Oracle RAC, Clusterware, Data Guard, Oracle Streams, RMAN, Flashback.
 • Aplikácia záplat a aktualizácií (CPU, PSU, bug patching, merge patching, upgrade).
 • Zaistenie bezpečnosti databáz.
 • Implementácia projektov na mieru.


Bezpečnosť:

 • Bezpečnostný audit – kontrola bezpečnostných rizík.
 • Implementácia a konfigurácia monitoringu používania databáz z hľadiska bezpečnosti.
 • Podpora pri nasadzovaní a využívaní pokročilých bezpečnostných riešení, ako sú Oracle Database Vault, Audit Vault, Transparent Data Encryption, Fine-Grained Auditing, Oracle Advanced Security.
 • Generovanie pravidelných bezpečnostných reportov.


Migrácie:

 • Migrácia Oracle prostredí na nový hardware, nový operačný systém alebo k novému poskytovateľovi.
 • Asistencia, návrh a implementácia migrácií z rôznych databázových prostredí na Oracle technológie.
 • V prípade nevyhovujúcej súčasnej architektúry, transformácia prostredia v súlade s najlepšími štandardmi.


Ladenie výkonnosti databáz:

 • Analýza výkonnosti prostredia, dokumentácia rezerv a nedostatkov.
 • Návrh možností úprav Oracle prostredia za účelom zvýšenia výkonnosti systému.
 • Ladenie SQL dotazov.