Úvod

Hlavným zameraním spoločnosti Redbase sú konzultácie v oblasti Oracle databáz a ich administrácia. Ako odborníci, s mnohoročnými skúsenosťami, vám vieme poskytnúť istotu, že vaše projekty budú dotiahnuté do úspešného konca v súlade s najnovšími trendmi a odporúčaniami spoločnosti Oracle. U nás si možete byť istý, že administráciu svojich databáz ste zverili do rúk tých najpovolanejších.
Hlavné oblasti ktorým sa venujeme:

Databázové služby
Naše bohaté skúsenosti vieme uplatniť v širokom spektre databázových služieb počnúc konzultačnými službami a analýzou prostredia, následnou implementáciou odporúčaní a správou databáz. Vieme byť nápomocní pri projektoch rôznych rozmerov či už formou konzultácií alebo samotnej implementácie. Špecializujeme sa aj na ladenie výkonnosti databáz, ktoré je často tou najlacnejšou alternatívou ako zvýšiť celkovú výkonnosť systému.
Bezpečnosť databáz
V dnešnej dobe je väčšina informácií uložená v databázach, a preto má ich zabezpečenie strategický význam. Poskytujeme bezpečnostný audit prostredia a následné odporúčania ako zvýšiť celkové zabezpečenie databáz. Pomôžeme vám s návrhom a implementáciou Oracle produktov zameraných na bezpečnosť a súlad s legislatívnymi reguláciami.
Urgentná podpora
Sme tu vždy pre vás, a preto sme pripravení pomocť vám v prípade akýchkoľvek databázových problémov a to bez ohľadu na predošlú spoluprácu. V kritických situáciach nás neváhajte kontaktovať v ktorúkoľvek dennú dobu.